Website // Kirsten Brandstrup

“Kirsten har været mønsterbryder både uddannelsesmæssigt, fagligt og politisk. Hun var blandt de første kvinder, der gik i lære som maler, noget hun kun allernådigst fik lov til af sine forældre. Da hun flyttede til Esbjerg i 1986, kom hun ret hurtigt i fagforeningens bestyrelse som den eneste kvinde, og fik en masse faglig uddannelse. Samtidig engagerede hun sig meget i oprettelsen af en lokal klub for kvinder i mandefag – KIM-klubben, ligesom hun fik en central rolle i den landsdækkende organisering af disse klubber. I den forbindelse holdt hun bl.a. mange foredrag på skoler om at være pige i et håndværksfag.

Hun har bestemt sin del af æren for, at malerfaget i dag er et helt kønsblandet fag. Også politisk har hun været med til at sætte køn på dagsordenen. Hun var primus motor for socialdemokraternes årlige ligestillingskonference i 2001 i Ribe amt. Og i hele 10 år fra 1996 til 2006 påtog hun sig at være formand for en lokal partiforening med alt, hvad det giver af muligheder for at arbejde kønspolitisk ved opstillinger m.v.

Hun har også gjort en stor indsats for integrationen af etniske kvinder i Esbjerg, og nu bruger hun sine mange forskellige erfaringer i et værested for psykisk syge. Samtidig er hun blevet sikkerhedsrepræsentant for Centerkontorets 60 medarbejdere og er kommet med i hovedsamarbejdsudvalget. Her kommer hendes kompetencer fra et af de første lederkurser for kvinder i fagbevægelsen “Victoria” hende virkelig til nytte. Sideløbende med alt dette har Kirsten i mange år som coach drevet et mainstreamingnetværk for faglige personer – ambassadørnetværket – i Esbjerg og omegn.”

Sådan skriver Kvindernerne’s Blå Bog som begrundelse for hvorfor Kirsten skal dele spalteplads med kvindelige kendte som Cæcilie Frøkjær, Pernille Aalund og mange andre, i deres årlige udgivelse kvindernes svar på Krak’s Blå Bog. For mig er Kirsten min gode veninde Ditte’s mor, og samtidigt papir-fletter, strikke-fan og generelt et Do-It.Yourself-menneske. Hjemmesider derimod, det kan hun ikke klare (endnu om ikke andet). Så det er klart, jeg synes da hun skulle have lavet en så hun kunne få fokus på sine hobbyer. Så det har Kirsten nu fået, og påstår hun er rigtig glad for den, så det vælger jeg at tro på! 🙂

Jeg har til denne side lavet specielt-udviklet CMS, så hun forsat kan gøre tingene så meget selv som muligt, og det hele er kodet i HTML, CSS, JS og PHP til funktionalitet.

www.KirstenBrandstrup.dk